Kryštof Hošek se ve své sochařské tvorbě věnuje primárně figurativním motivům. Svými plastikami, které oscilují na hranici dekadence, karikatury a popartu, kriticky reaguje na současné společenské nebo politické dění. Jeho rukopis nabývá místy až hyperrealistické formy. Vystavuje v rámci skupinových výstav doma i v zahraničí. Kromě volné tvorby a figurálního sochařství se příležitostně věnuje různým sochařským disciplínám jako je portrét, busta, pamětní deska, sochařským zakázkám do exteriéru i interiéru v nejrůznějších materiálech a technikách. Je zastoupen v soukromých i veřejných sbírkách. Žije a pracuje v Praze.

STUDIA

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

SPOLEČNÉ VÝSTAVY

REALIZACE